Brouwer Schoonmaak Bedrijf

Methode
We beginnen met een bezoek aan uw  
bedrijf. Op basis van uw wensen  
maken we ter plaatse een  
inventarisatie. Vervolgens stellen we  
een werkprogramma op met een  
gespecificeerde offerte. In de offerte  
vindt u heldere informatie over de uit  
te voeren werkzaamheden en de  
frequentie. Bij de prijzen zijn alle te  
gebruiken reinigings-, hulpmiddelen  
en apparatuur inbegrepen. U weet dus  
vooraf precies waar u aan toe bent.


Methode
Bij al onze activiteiten staat u, als
opdrachtgever centraal. U geeft uw
wensen en verwachtingen aan en bepaalt
zelf welke diensten u af wilt nemen. Dat
kan variëren van één (deel)dienst tot een
totaalpakket. Ons dienstverleningspakket
omvat een breed scala aan activiteiten:
Een belangrijk deel van onze
dienstverlening is een zorgvuldige
bewaking van de planning. Afspraak is
afspraak. U kunt er op rekenen dat alle
afgesproken diensten en goederen op tijd
geleverd worden.
Maar ook dat bijzondere of periodieke
activiteiten steeds tijdig plaats vinden,
zonder dat u erop terug hoeft te komen.

Gedurende het hele project heeft u één
vast aanspreekpunt. Ook de
werkzaamheden worden verzorgd door
een vast schoonmaakteam. Het team
wordt ter plekke geïnstrueerd door uw
vaste contactpersoon, die tevens toezicht
houdt.
 

Bij deze contactpersoon kunt u altijd terecht met vragen, suggesties of wat u maar kwijt wil. Juist dit persoonlijke contact vinden wij heel belangrijk en komt het resultaat ten goede.

Soms wilt u specifieke instructies doorgeven aan het schoonmaakteam. Door de tijden waarop soms gewerkt wordt is het niet altijd mogelijk dit mondeling te doen. Daarvoor komt op uw bedrijf een logboek te liggen.
Copyright © 2016 by Bsw  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@schoonmaakbedrijfbrouwer.nl